List do Rzymian 10:6

List do Rzymian 10:6 NBG

Zaś sprawiedliwość z wiary mówi tak: Nie powiedz w swoim sercu: Kto wstąpi do niebios? (To jest ściągnąć Chrystusa)
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share