List do Rzymian 10:19

List do Rzymian 10:19 NBG

Ale mówię: Czy Israel się nie dowiedział? Pierwszy mówi Mojżesz: Ja was pobudzę do zazdrości z powodu nie mojego ludu, z powodu nierozumnego ludu was rozdrażnię.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share