Objawienie spisane przez Jana 22:12

NBG
Nowa Biblia Gdańska

12 Oto przychodzę szybko, a moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu, podobnie do tego, jaki będzie jego czyn.