Objawienie spisane przez Jana 15:4

Objawienie spisane przez Jana 15:4 NBG

Któż by się nie bał, Panie, oraz nie wyniósł Twojego Imienia? Jako że jesteś Jedyny Święty. Przyjdą i będą się kłaniać przed Tobą wszystkie ludy, ponieważ zostały ukazane Twe wyroki.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share