Objawienie spisane przez Jana 15:3

Objawienie spisane przez Jana 15:3 NBG

I śpiewają pieśń Mojżesza sługi Boga, i pieśń Baranka, mówiąc: Wielkie i wspaniałe są Twoje dzieła, Panie Boże, Wszechwładco. Sprawiedliwe i godne zaufania są Twoje drogi, Królu świętych.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share