Objawienie spisane przez Jana 14:12

NBG
Nowa Biblia Gdańska

12 Tu jest wytrwałość świętych; tych, co strzegą przykazań Boga oraz wiary Jezusa.