Księga Psalmów 33:6

NBG
Nowa Biblia Gdańska

6 Słowem BOGA zostały uczynione niebiosa, tchnieniem Jego ust wszystkie ich zastępy.