Księga Psalmów 145
NBG
145
1 Hymn Dawida. Wynoszę Cię, Boże mój i Królu, na wieki wieków będę wysławiał Twoje Imię.
2 Wychwalam Cię każdego dnia, na wieki wieków będę wysławiał Twoje Imię.
3 WIEKUISTY jest wielki i wielce sławiony, a Jego wielkość nie ma granic.
4 Pokolenie niechaj wychwala pokoleniu Twoje dzieła i rozpowiada Twoją wszechmoc.
5 Rozpamiętuję blask chwały Twojego majestatu i sprawy Twoich cudów.
6 O Twej wielkości rozpowiem, zatem będą opiewać potęgę Twoich wspaniałych czynów.
7 Rozgłoszą pamięć Twej wielkiej dobroci, zatem będą opiewać Twoją sprawiedliwość.
8 Litościwy i miłosierny jest BÓG, nieskory do gniewu i wielki łaską.
9 WIEKUISTY jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkimi Jego tworami.
10 Sławią Cię, WIEKUISTY, wszystkie Twoje twory, a Twoi święci Cię wychwalają.
11 Rozpowiadają chwałę Twojego królestwa i rozgłaszają Twą potęgę.
12 Aby zwiastować synom ludzkim Twą moc i chwałę blasku Twojego królestwa.
13 Twoje królestwo królestwem wszechświatów, a Twoje panowanie na wieczność.
14 WIEKUISTY wspiera wszystkich, co upadają i podnosi wszystkich zgnębionych.
15 Wypatrują Cię oczy wszystkich, a Ty dajesz im pożywienie w swoim czasie.
16 Otwierasz Twoją rękę i co żyje, wszystko nasycasz do woli.
17 WIEKUISTY jest sprawiedliwy na wszystkich Swoich drogach oraz łaskawy we wszystkich Swoich czynach.
18 WIEKUISTY jest bliski wszystkim, którzy Go wzywają; każdemu, kto szczerze Go wzywa.
19 Spełnia życzenia Swoich bogobojnych, słucha ich wołania i im pomaga.
20 WIEKUISTY strzeże wszystkich, którzy Go miłują, a tępi wszystkich niegodziwych.
21 Niech moje usta głoszą chwałę WIEKUISTEGO, a wszelka cielesna natura wysławia na wieki wieków Jego święte Imię.

Nowa Biblia Gdańska. Wydanie 2012, Śląskie Towarzystwo Biblijne. Prawa autorskie nie zastrzeżone.

Learn More About Nowa Biblia Gdańska