Księga Psalmów 144:5

Księga Psalmów 144:5 NBG

WIEKUISTY, skłoń Twe niebiosa i zstąp, dotknij gór niechaj zadymią.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share