Księga Psalmów 144:4

Księga Psalmów 144:4 NBG

Człowiek podobny jest do tchnienia, jego dni są jak cień co przemija.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share