Księga Psalmów 119:105

NBG
Nowa Biblia Gdańska

105 Twoje słowo jest pochodnią mojej nogi i światłem na mojej ścieżce.