Księga Psalmów 104:19

Księga Psalmów 104:19 NBG

Ustanowił księżyc na pewne czasy, a słońcu wyznaczył jego zachód.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share