Księga Psalmów 102
NBG

Księga Psalmów 102

102
1 Modlitwa strapionego, gdy zwątpił i wylewa swój żal przed WIEKUISTYM.
2 WIEKUISTY, wysłuchaj moją modlitwę i niech dojdzie do Ciebie me wołanie.
3 W dzień mojej niedoli nie ukrywaj przede mną Twojego oblicza, skłoń ku mnie Twoje ucho, i w dzień, w którym Cię wzywam, szybko mi odpowiedz.
4 Bo moje dni znikają jak dym, a moje członki są jak rozpalone głownie.
5 Porażone jak słońcem trawa zwiędło też moje serce, i zapominam jeść mój chleb.
6 Od głosu mojego jęku przylgnęło me ciało do mej kości.
7 Podobny jestem do pelikana na puszczy i jakby puchacza w zwaliskach.
8 Czuwam i jestem niczym samotny ptak na dachu.
9 Cały dzień urągają mi moi wrogowie oraz mnie przeklinają ci, co się pastwią nade mną.
10 Popiół jadam jak chleb, a mój napój zakrapiam łzami.
11 Przed grozą i Twoim gniewem, gdyż mnie uniosłeś i rzuciłeś.
12 Moje dni są jak wydłużony cień; zwiędłem jak trawa.
13 A Ty, WIEKUISTY, panujesz na wieki i Twa chwała od pokolenia do pokolenia.
14 Ty powstaniesz i zmiłujesz się nad Cyonem, bo czas go ułaskawić, nadeszła wyznaczona pora.
15 Gdyż Twoi słudzy upodobali sobie jego kamienie oraz umiłowali jego proch.
16 A ludy bać się będą Imienia WIEKUISTEGO, a wszyscy królowie ziemi Twojej chwały.
17 Bo WIEKUISTY odbuduje Cyon i ukaże się w Swej wspaniałości.
18 Przychyli się do modlitwy opuszczonego i nie pogardzi ich modlitwą.
19 To się zapisze dla rodu potomnego, a lud stworzony będzie chwalił WIEKUISTEGO.
20 Gdyż wejrzał ze Swojej świętej wysokości – WIEKUISTY spojrzał na ziemię z niebios,
21 by wysłuchać westchnienia jeńca i wyswobodzić na śmierć skazanych.
22 By na Cyonie głosili Imię WIEKUISTEGO, a Jego sławę w Jeruszalaim,
23 gdy zgromadzą się razem narody i królestwa, ażeby służyć PANU.
24 On osłabił w drodze moją siłę oraz dni moje skrócił;
25 zatem wołam: Boże mój, nie zabieraj mnie w połowie moich dni, przecież od wieku do wieków są Twoje lata.
26 Z dawna ugruntowałeś ziemię i niebiosa, które są dziełem Twych rąk.
27 One zaginą, a Ty zostajesz; wszystkie zbutwieją jak szata, odmienisz je jak odzież, więc będą odmienione.
28 Ale Ty będziesz taki sam i nie skończą się Twoje lata.
29 U Ciebie będą mieszkać synowie Twoich sług, a ich potomstwo ostoi się przed Tobą.

Nowa Biblia Gdańska. Wydanie 2012, Śląskie Towarzystwo Biblijne. Prawa autorskie nie zastrzeżone.

Learn More About Nowa Biblia Gdańska