Przypowieści Salomona 22:6

NBG
Nowa Biblia Gdańska

6 Wychowuj chłopca według jego drogi; bo z niej nie zboczy i wtedy, kiedy się zestarzeje.