Ewangelia Marka 1:32

NBG
Nowa Biblia Gdańska

32 A kiedy nastał wieczór i zaszło słońce, nieśli do niego wszystkich, co się źle mieli, i opętanych;