Ewangelia Mateusza 5:5

NBG
Nowa Biblia Gdańska

5 Bogaci łagodni, bowiem oni odziedziczą ziemię.