Ewangelia Łukasza 4:32

Ewangelia Łukasza 4:32 NBG

Więc zdumiewali się nad jego nauka, bo jego słowo było z mocą.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share