Ewangelia Łukasza 17:5

NBG
Nowa Biblia Gdańska

5 Zaś apostołowie powiedzieli Panu: Dodaj nam wiary.