Ewangelia Jana 7:48

Ewangelia Jana 7:48 NBG

Czy ktoś z przywódców lub faryzeuszów uwierzył względem niego?
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ewangelia Jana 7:48