Ewangelia Jana 7:14

Ewangelia Jana 7:14 NBG

Zaś już w połowie święta Jezus wszedł do Świątyni i uczył.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ewangelia Jana 7:14