Ewangelia Jana 5:22

NBG
Nowa Biblia Gdańska

22 Gdyż Ojciec ani nikogo nie sądzi, ale cały sąd oddał Synowi,