Ewangelia Jana 10:30

NBG
Nowa Biblia Gdańska

30 Ja i Ojciec jesteśmy jedno.