Księga Izajasza 8:20

NBG
Nowa Biblia Gdańska

20 Prawo jest do pomocy! Żeby wam nie mówili takiej rzeczy, w której nie ma jasności.