List do Hebrajczyków 1:14

NBG
Nowa Biblia Gdańska

14 Czyż nie wszyscy są służebnymi duchami, posłanymi do służby dla tych, co mają uzyskać zbawienie?