I Księga Mojżesza 2:15

NBG
Nowa Biblia Gdańska

15 I WIEKUISTY, Bóg, wziął człowieka oraz go osadził w ogrodzie Eden, by go uprawiał i dozorował.