I Księga Mojżesza 1:1

NBG
Nowa Biblia Gdańska

1 Na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię.