List do Galacjan 3:26

NBG
Nowa Biblia Gdańska

26 Gdyż przez wiarę, w Chrystusie Jezusie, wszyscy jesteście dziećmi Boga.