List do Efezjan 5:1-21 NBG

1 Zatem stawajcie się naśladowcami Boga, jako umiłowane dzieci. 2 Także postępujcie w miłości, tak jak i Chrystus nas umiłował oraz z powodu nas oddał samego siebie Bogu na miłą woń zapachu, jako dobrodziejstwo i ofiarę. 3 Zaś cudzołóstwo oraz wszelka nieczystość, czy zachłanność, niech ani nie będzie wśród was wymieniana, tak jak przystoi świętym. 4 Także bezwstyd, niedorzeczna gadanina, lub dowcip, które nie są stosowne lecz raczej dziękczynienie. 5 Tym żyjcie, wiedząc, że każdy nierządnik, albo nieoczyszczony ze zmazy, albo chciwiec, który jest bałwochwalcą, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga. 6 Niech was nikt nie zwodzi pustymi słowami; ponieważ z ich powodu przychodzi gniew Boga na dzieci nieposłuszeństwa. 7 Zatem nie stawajcie się ich współuczestnikami. 8 Bo byliście niegdyś ciemnością, ale teraz jesteście światłem w Panu; zatem postępujcie jak dzieci światła. 9 (Ponieważ owoc Ducha ujawnia się w każdej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie). 10 Uznawajcie to, co jest miłe Panu 11 Nie współuczestniczcie w bezowocnych czynach ciemności, ale raczej je poprawiajcie. 12 Bowiem to, co się skrycie przez nich dzieje, haniebnie jest i powiedzieć. 13 Ale wszystko jest badane na skutek światła, stając się znane; gdyż światło czyni wszystko widocznym. 14 Dlatego Pismo mówi: Ocuć się ty, który śpisz oraz powstań z umarłych, a zabłyśnie ci Chrystus. 15 Dokładnie więc uważajcie, jak postępujecie; nie jak niemądrzy ale jak mądrzy; 16 wykorzystując stosowną porę, bo dni są złe. 17 Przez to nie stawajcie się nierozsądni, ale bądźcie świadomi jaka jest wola Pana. 18 Nie upijajcie się także winem, w którym jest rozwiązłość; ale bądźcie napełnieni przez Ducha, 19 opowiadając sobie Psalmami, hymnami oraz duchowymi pieśniami, śpiewając i grając Panu w waszym sercu. 20 Zawsze za wszystko dziękujcie Bogu i Ojcu w Imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 21 W bojaźni Boga bądźcie posłuszni jedni drugim.