List do Efezjan 4:8

NBG
Nowa Biblia Gdańska

8 Dlatego Pismo mówi: Wstąpiwszy na wysokość, wziął do niewoli jeńców, dał ludziom dary.