V Księga Mojżesza 6:4

NBG
Nowa Biblia Gdańska

4 Słuchaj Israelu! WIEKUISTY, nasz Bóg, WIEKUISTY jest jeden!