V Księga Mojżesza 6:22

V Księga Mojżesza 6:22 NBG

Nadto WIEKUISTY czynił nad faraonem oraz nad całym jego domem wielkie znaki na naszych oczach i wielkie oraz dotkliwe dla Micraim cuda.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share