V Księga Mojżesza 6:19

V Księga Mojżesza 6:19 NBG

i abyś wyrugował przed tobą wszystkich twoich wrogów, jak wypowiedział WIEKUISTY.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share