V Księga Mojżesza 6:18

V Księga Mojżesza 6:18 NBG

Czyń co prawe i słuszne w oczach WIEKUISTEGO, aby ci się dobrze wiodło, abyś poszedł i zdobył ową piękną ziemię, którą WIEKUISTY zaprzysiągł twoim ojcom
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share