List do Kolosan 2:6

NBG
Nowa Biblia Gdańska

6 Jak więc, przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w nim żyjcie,