Drugi list do Tesaloniczan 2:4

Drugi list do Tesaloniczan 2:4 NBG

który jest przeciwnikiem oraz wynosi się ponad wszystko, mające na myśli Boga, lub będące przedmiotem czci. Tak, że jak bóg zasiądzie on w Świątyni Boga, przedstawiając samego siebie, że jest bogiem.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share