Drugi List Jana 1:3

Drugi List Jana 1:3 NBG

Pośród nas, w prawdzie oraz miłości, łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa Syna Ojca.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share