2 Kronik 22:10

2 Kronik 22:10 NBG

Dlatego Atalia, matka Achazji, widząc, że jej syn umarł, wstała i wytraciła z domu Judy całe królewskie nasienie.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share