Drugi list do Tymoteusza 3
NBG

Drugi list do Tymoteusza 3

3
1 A to wiedz, że w ostatnich dniach nastaną czasy trudne do zniesienia.
2 Bowiem ludzie będą kochający samych siebie, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, niesforni rodzicom, niewdzięczni, niepobożni,
3 bez serca, nieubłagani, oszczerczy, nieopanowani, dzicy, nie kochający dobra,
4 zdrajcy, szybcy, nadęci, więcej kochający rozkosz niż Boga.
5 Tacy, co mają pozory pobożności, ale jej potędze zaprzeczyli; tych także unikaj.
6 Bo z nich są ci, którzy się wciskają do domów oraz zniewalają kobietki napełnione grzechami i prowadzone rozmaitymi pragnieniami;
7 zawsze się uczące, a nigdy nie mogące dojść do poznania prawdy.
8 Zaś jakim sposobem Jannes i Jambres stawili czoła Mojżeszowi, tak i ci stawiają czoło prawdzie; ludzie zdemoralizowanego umysłu, niezdatni co do wiary.
9 Ale nie posuną się naprzód, do większego; gdyż ich szaleństwo będzie wyraźne dla wszystkich, tak jak było i tamtych.
10 A ty poszedłeś za moją nauką, sposobem życia, celem, wiarą, wyrozumiałością, miłością i wytrwałością.
11 Za prześladowaniami i cierpieniami, co mi się wydarzyły w Antiochii, w Ikonium oraz w Listrze; które to prześladowania wytrzymałem i ze wszystkich mnie Pan wyciągnął.
12 Ale będą też prześladowani wszyscy, co chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie.
13 Zaś ludzie niegodziwi i czarownicy posuną się naprzód, do jeszcze gorszego, zwodząc oraz będąc zwiedzeni.
14 Ale ty trwaj w tych rzeczach, których się nauczyłeś oraz zostałeś przekonany, wiedząc, od kogo się nauczyłeś.
15 Bo od dzieciństwa znasz Pisma Święte, mogące cię uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, tą w Chrystusie Jezusie.
16 Całe Pismo natchnione jest przez Boga oraz pomocne do nauki, do dowodu, do rewizji, do wychowania dzieci w sprawiedliwości;
17 aby człowiek Boga był przygotowany i wyposażony do każdego szlachetnego działania.

Nowa Biblia Gdańska. Wydanie 2012, Śląskie Towarzystwo Biblijne. Prawa autorskie nie zastrzeżone.

Learn More About Nowa Biblia Gdańska