Drugi list do Tymoteusza 3:16-17 NBG

Drugi list do Tymoteusza 3:16-17

Default Placeholder