Drugi list do Tymoteusza 2:17

Drugi list do Tymoteusza 2:17 NBG

A ich mowa będzie mieć pożywkę jak gangrena; z tych jest Hymenajos i Filetos
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share