Drugi list do Tymoteusza 2:10

Drugi list do Tymoteusza 2:10 NBG

Przez to znoszę wszystko dla wybranych, aby i oni osiągnęli zbawienie, z wieczną chwałą w Chrystusie Jezusie.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share