Drugi list do Tymoteusza 1:16

Drugi list do Tymoteusza 1:16 NBG

Oby Pan użyczył miłosierdzia domowi Onezyfora, gdyż mnie częstokroć pokrzepił oraz nie powstydził się moich więzów
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share