Drugi list Piotra 3:6

NBG
Nowa Biblia Gdańska

6 Z tych powodów, dawniej, świat zniszczył siebie, zostając zatopiony przez wodę.