Drugi list Piotra 3:13

NBG
Nowa Biblia Gdańska

13 Ale według Jego obietnicy, my oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których zamieszkuje sprawiedliwość.