Drugi list Piotra 2:9

NBG
Nowa Biblia Gdańska

9 Pan potrafi pobożnych wybawić z doświadczenia, a niesprawiedliwych umieścić tam, gdzie są karani aż do dnia sądu.