Drugi list do Koryntian 13:13

NBG
Nowa Biblia Gdańska

13 Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego z wami wszystkimi. Amen.