Pierwsza Księga Królów 14:7

Pierwsza Księga Królów 14:7 NBG

Idź, oświadcz Jerobeamowi: Tak mówi WIEKUISTY, Bóg Israela: Dlatego, że cię wyniosłem spośród ludu oraz ustanowiłem księciem na Moim israelskim ludem
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share