Pierwszy List Jana 4:7-8,11,20

Pierwszy List Jana 4:11 NBG

Umiłowani, skoro Bóg nas tak umiłował i my jesteśmy zobowiązani miłować jedni drugich.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share

Pierwszy List Jana 4:7-8,11,20

Share