Pierwszy List Jana 4:7-8,11,20

Pierwszy List Jana 4:7-8 NBG

Umiłowani, miłujmy jedni drugich, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje jest narodzony z Boga oraz poznaje Boga. Kto nie miłuje nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share

Pierwszy List Jana 4:11 NBG

Umiłowani, skoro Bóg nas tak umiłował i my jesteśmy zobowiązani miłować jedni drugich.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share

Pierwszy List Jana 4:20 NBG

Jeśli ktoś powiedział: Miłuję Boga, a swojego brata nienawidzi jest kłamcą; bo kto nie miłuje swego brata, którego widzi, jakże może miłować Boga, którego nie widzi?
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share

Pierwszy List Jana 4:7-8,11,20

Share