Pierwszy List Jana 4:7-8,11,20

Pierwszy List Jana 4:7-8 NBG

Umiłowani, miłujmy jedni drugich, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje jest narodzony z Boga oraz poznaje Boga. Kto nie miłuje nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share

Pierwszy List Jana 4:11 NBG

Umiłowani, skoro Bóg nas tak umiłował i my jesteśmy zobowiązani miłować jedni drugich.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share

Pierwszy List Jana 4:20 NBG

Jeśli ktoś powiedział: Miłuję Boga, a swojego brata nienawidzi jest kłamcą; bo kto nie miłuje swego brata, którego widzi, jakże może miłować Boga, którego nie widzi?
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share

Pierwszy List Jana 4:7-8,11,20

Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.