Pierwszy List Jana 2:15-17

Pierwszy List Jana 2:15-17 NBG

Nie miłujcie tego porządku świata, ani rzeczy w tym porządku. Jeśli ktoś miłuje ten porządek, nie ma w nim miłości Ojca. Ponieważ wszystko w tym porządku pożądanie ciała wewnętrznego, pożądanie oczu oraz chełpliwość życia nie jest z Ojca, ale jest ze świata. Lecz ten porządek i jego pożądanie przemija; a kto czyni wolę Boga, pozostaje na wieczność.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share

Pierwszy List Jana 2:15-17

Share