Pierwszy list do Koryntian 7:10-11

Pierwszy list do Koryntian 7:10-11 NBG

Zaś zaślubionym nakazuję, nie ja, ale Pan, by kobieta nie odłączała się od mężczyzny. A jeśli chciała się odłączyć, niech trwa niezamężna, lub niech się pojedna z mężem; a mąż niech nie odrzuca żony.
NBG: Nowa Biblia Gdańska
Share